U Yong Hu

Tijdens mijn lange carrière bij verschillende ministeries en de gemeente heb ik veel gewerkt aan verandertrajecten. Daarbij voelde ik me als een vis in het water bij complexe vraagstukken. De brug slaan tussen verschillende partijen en een lange termijn visie vertalen naar processen en cultuur waren mijn specialiteit. Echter zag ik ook hoeveel kansen er nog liggen op hetgebied van technologie en zorg. Zoals angst voor toekomstige ontwikkelingen,onbekendheid door de vele toepassingen, maar ook veel mislukte implementaties.
Er wordt helaas nog regelmatig vanuit het technologie-aanbod geredeneerd en niet vanuit de vraag en de verandercapaciteit van de organisaties. Mensen helpen en een betere leefomgeving geven gaat mij aan het hart. Ik heb een Rotterdamse hands on mentaliteit waar resultaat voorop staat. In mijn werk streef ik naar duurzame oplossingen en met volle enthousiasme ga ik de uitdaging aan om Nederlandse zorg klaar te stomen voor technologie!